Ana Sayfa
Öğrenci
Tez Yazım Kılavuzu

Tez Yazım Kılavuzu

TEZ TESLİMİ VE TEZ SAVUNMA SINAVLARININ ONLINE YAPILMASI İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI

 

31 Mart 2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca; Tez Savunma Sınavlarını süresi içerisinde yapmak isteyen öğrencilerin talebi ve danışman öğretim üyesinin onayı ile sınav online olarak yapılabilir.

Doktora Yeterlik sınavları 15 Haziran 2020’den itibaren yapılacaktır.

                                           Doktora Online Tez Savunma

1. Danışman Öğretim Üyesi; tezin benzerlik oranının tespit edilmesi için öğrencinin tezini (PDF ve WORD olarak) sbetezler@sakarya.edu.tr e-posta adresine gönderir.
2. Enstitü, benzerlik raporunu düzenleyerek Danışman Öğretim Üyesinin e-posta adresine gönderir.
Benzerlik oranının en fazla %20 çıkması durumunda Danışman Öğretim Üyesi, Tez Teslim işlemi için;
a) Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formunu ,
b) Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formunu,
c) Yayın Koşulu Onay Formu (her bir yayın için ayrı ayrı doldurulacaktır) ve yayınlar
Anabilim Dalı Başkanlığına elektronik posta veya EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) aracılığı ile gönderir.
Not: Benzerlik oranının %20 den fazla olması durumunda, tez teslim sürecini başlatmak isteyen Danışman Öğretim Üyesi detaylı bir rapor verir.
3. Anabilim Dalı Başkanlığı tez danışmanının gönderdiği tezi ve ilgili belgeleri değerlendirerek Tez Savunma Jüri Önerisini ve ekli evrakları EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden Enstitü Müdürlüğüne gönderir.
4. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Doktora Tez Savunma Sınav Jürisi, sınav tarih ve saati belirlenerek enstitü tarafından jüri üyelerine görevlendirme yazısı gönderilir.
5. YÖK’ün 31 Mart 2020 tarihli toplantısında almış olduğu karara göre tez savunma sınavlarının kayıt altına alınması gerektiğinden;
Belirlenen Tez Savunma sınav jürisi tarafından sınav herhangi bir online platformda gerçekleştirilebilir.
6. Tez Savunma Sınavı sonrasında her bir jüri üyesi ayrı ayrı “Tez Savunma Sınavı Jüri Değerlendirme Formu” ve “Doktora Tez Değerlendirme Kişisel Raporu Formunu” düzenleyerek imzaladıktan sonra danışman öğretim üyesine elektronik posta ile gönderir.
7. Danışman Öğretim Üyesi kendi düzenlediği “Tez Savunma Sınavı Jüri Değerlendirme Formu” ve “Doktora Tez Değerlendirme Kişisel Raporu Formu” ile birlikte tüm üyeler tarafından düzenlenen imzalı formları sbetezler@sakarya.edu.tr adresine gönderir.
8. Tez Savunma Sınavı sonucunda BAŞARILI bulanan öğrenci; tezini sbetezler@sakarya.edu.tr e-posta adresine göndererek şekil şartları açısından kontrol ettirir.
9. Öğrenciye enstitü tarafından üç iş günü içerisinde geri dönüş yapılır.
Şekil şartları açısından uygunluk onayı alan öğrenci pdf formatında tezini ve YÖK Tez Veri Giriş Formunu(imzalı) sbetezler@sakarya.edu.tr adresine gönderir.
10. Enstitü Yönetim Kurulunda şartları sağlayan öğrencinin mezuniyetine karar verilir.
11. Öğrenci Diploma almaya gelirken;
2 adet siyah tezini,
2 adet tez CD sini (pdf formatında olmalı ve pdf dosyasının adı tez veri giriş formundaki referans numarası olması gerekmektedir.),
Tez veri giriş formunu (e-devlet, ulusal tez merkezi) getirir.

                                            Yüksek Lisans Online Tez Savunma

1. Danışman Öğretim Üyesi; tezin benzerlik oranının tespit edilmesi için öğrencinin tezini (PDF ve WORD olarak) sbetezler@sakarya.edu.tr e-posta adresine gönderir.
2. Enstitü, benzerlik raporunu düzenleyerek Danışman Öğretim Üyesinin e-posta adresine gönderir.
Benzerlik oranının en fazla %20 çıkması durumunda Danışman Öğretim Üyesi, Tez Teslim işlemi için;
a) Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formunu,
b) Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formunu,
c) Yayımlanan veya Yayınlanacağına dair kabul edilmiş makale veya bildiriyi
Anabilim Dalı Başkanlığına elektronik posta veya EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) aracılığı ile gönderir.
Not: Benzerlik oranının %20 den fazla olması durumunda, tez teslim sürecini başlatmak isteyen Danışman Öğretim Üyesi detaylı bir rapor verir.
3. Anabilim Dalı Başkanlığı tez danışmanının gönderdiği tezi ve ilgili belgeleri değerlendirerek Tez Savunma Jüri Önerisini ve ekli evrakları EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden Enstitü Müdürlüğüne gönderir.
4. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Doktora Tez Savunma Sınav Jürisi, sınav tarih ve saati belirlenerek enstitü tarafından jüri üyelerine görevlendirme yazısı gönderilir.
5. YÖK’ün 31 Mart 2020 tarihli toplantısında almış olduğu karara göre tez savunma sınavlarının kayıt altına alınması gerektiğinden;
Belirlenen Tez Savunma sınav jürisi tarafından sınav herhangi bir online platformda gerçekleştirilebilir.
6. Tez Savunma Sınavı sonrasında her bir jüri üyesi ayrı ayrı “Tez Savunma Sınavı Jüri Değerlendirme Formu düzenleyerek imzaladıktan sonra danışman öğretim üyesine elektronik posta ile gönderir.
7. Danışman Öğretim Üyesi kendi düzenlediği “Tez Savunma Sınavı Jüri Değerlendirme Formu” ile birlikte tüm üyeler tarafından düzenlenen imzalı formları sbetezler@sakarya.edu.tr adresine gönderir.
8. Tez Savunma Sınavı sonucunda BAŞARILI bulanan öğrenci; tezini sbetezler@sakarya.edu.tr e-posta adresine göndererek şekil şartları açısından kontrol ettirir.
9. Öğrenciye enstitü tarafından üç iş günü içerisinde geri dönüş yapılır.
Şekil şartları açısından uygunluk onayı alan öğrenci pdf formatında tezini ve YÖK Tez Veri Giriş Formunu(imzalı) sbetezler@sakarya.edu.tr adresine gönderir.
10. Enstitü Yönetim Kurulunda şartları sağlayan öğrencinin mezuniyetine karar verilir.
11. Öğrenci Diploma almaya gelirken;
2 adet mavi tezini,
2 adet tez CD sini (pdf formatında olmalı ve pdf dosyasının adı tez veri giriş formundaki referans numarası olması gerekmektedir.),
Tez veri giriş formunu (e-devlet, ulusal tez merkezi) getirir.