Ana Sayfa
Enstitü
Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

 

 

MisyonumuzSosyal Bilimler Enstitüsü olarak uluslararası gelişmeyi; araştırmacı, sorgulayıcı, eleştirel bir yaklaşımı; disiplinler arası çalışmayı önemseyen; hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışını kazanmış; kaliteli bilimsel çalışmaları ile öncü bir kuruluş olmamızı sağlayacak görevlerimiz şu başlıklar halinde belirlenmiştir:

•  Lisansüstü öğrencilerimize bilimsel düşünme yetisi kazandırmak ve üniversitenin sosyal dokusunun bir parçası haline gelmesini sağlamak,

•  Karşılıklı öğrenme ve gelişmeyi sağlayacak bir akademik iklim yaratmak,

• Üniversitemizin vizyon ve misyon bildirgesinin hayata geçmesine yardımcı katkılarda bulunmak,

• Kamuoyu ve sosyal çevreyi doğrudan ilgilendiren konularda araştırma yaparak, yönlendirici olmak,

• Araştırma ve eğitim faaliyetlerimizle iş dünyasının rekabet edilebilirliğine katkıda bulunmak,

• YÖK, diğer üniversite ve enstitülerle yakın işbirliğine giderek, ulusal lisansüstü politikalarının geliştirilmesine destek olmak,

•  İldeki resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle ülkemizin gelişmesinde katkı sağlayacak faaliyetler düzenlemek.

Vizyonumuz

Beş yıl içinde bilimsel teknolojiyi öğretim sürecine katmış, bilimsel duruşu kültüre dönüştürmüş, uluslararası bütünleşmesini sağlamış, tanınır bir enstitü olmak.

Temel İlkelerimiz

•  Bütün faaliyetlerimizde bilimsel ahlakı esas almak,

•  Araştırmacı ve eleştirel bir yaklaşımı benimsemek,

•  Toplumsal fayda yaratmak,

•  Açıklık ve hesap verebilirlik ilkesine bağlı olmak,

•  Sürekli gelişmek,

•  Fırsat eşitliği ve adalet ilkesine bağlı olmak.