Ana Sayfa
Enstitü
Hakkında

Önsöz

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

1993 yılında, 10 Anabilim Dalında Yüksek Lisans, 5 Anabilim Dalında Doktora Programıyla Eğitim-Öğretime başlamıştır. 

Enstitümüz çağın gereklerine uygun eğitim koşulları, dinamik akademik kadrosu ve bünyesinde yer alan lisansüstü programlarıyla, kamusal ve özel sektörün gereksinim duyduğu çağdaş bilgi birikimiyle donatılmış, analitik düşünme yeteneği gelişmiş, nitelikli insan gücünün yetişmesini amaçlamaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde örgün öğretimle yürütülen Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının yanı sıra Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı da yer almaktadır.