Ana Sayfa
Duyurular
Tezsiz Yüksek Lisans Diplomaları Hakkında

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DİPLOMALARI HAKKINDA

2019-2020 Bahar yarıyılı sonu itibariyle Enstitümüz tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olan öğrencilerin diplomaları hazırlanmıştır. 

Diploma almaya hak kazanan öğrencilerin SABİS üzerinden diğer işlemler kısmındaki ilişik kesme formunu doldurup çıktısını alarak,  öğrenci kimlikleri ve proje CD'si ile birlikte Enstitüye 27 Temmuz 2020 tarihinden itibaren şahsen (ya da şahsen gelinememesi durumunda noter onaylı vekâletname ile) gelmeleri gerekmektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü