Ana Sayfa
Öğrenci Kabulü
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Kabulü ( Uzkt. Eğ. & 2. Öğrt.)

Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Kabulü

Başvuru ve Başvuruların Değerlendirilmesi

 

Madde 3- Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjan ve koşulları; EABD/EASD başkanlığının teklifi, EK kararı ve Senatonun onayı ile belirlenerek, eğitim-öğretim yılı başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru tarihleri, başvuru koşulları ve kontenjanları yer alır.

 

c) Tezsiz Yüksek Lisans( Uzaktan Eğitim/II. Öğretim) Programına Başvurabilmek İçin Adayların,

 

  • İlgili EABD/EASD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmak.

 

Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu:

 

  • Lisans mezuniyet notu dikkate alınarak belirlenir.

 

  • Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların başarı sıralaması lisans mezuniyet notuna göre sıralanır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen gün ve saatte yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

 

g) Başvurularda mezuniyet notu (eğitimi süresince üniversitesinin kullandığı not sistemi) “4”lük sistemin haricinde ise  adayın mezuniyet notu YÖK’ün belirlediği not çevirim tablosuna göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır.