Ana Sayfa
Öğrenci
Tez Yazım Kılavuzu

Tez Yazım Kılavuzu

ÖNEMLİ NOT :

Yüksek Lisans ve Doktora Programı Öğrencilerinin Dikkatine!

Tezlerindeki intihal raporlarına dair yaşanan kimi aksaklıkları gidermek adına 2 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne teslim edilecek olan tezlerin intihal değerlendirmesi için sbetezler@sakarya.edu.tr adresine gönderilmesi yalnız öğrencinin danışman öğretim üyesi tarafından yapılacaktır.

Tezlerin, Salı günleri toplanmakta olan Enstitü Yönetim Kurulu’na girebilmesi için bir önceki Cuma saat 17.00’ye kadar danışman hocalar tarafından gönderilmesi gerekmektedir."

TEZ YAZIM KILAVUZU

SAÜ Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Anabilim/Anasanat Dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinde, biçim ve kapsam açısından uygun bir standardı sağlamayı amaçlar ve tezlerle ilgili bilimsel sunum ve genel ilkeleri anlatır.

Yüksek lisans veya doktora tezi hazırlayacak olan öğrencilerin, tezlerle ilgili olarak bu kılavuzda verilen tüm ilkelere uymaları zorunludur.

A. Tez Tesliminden Önce Yapılması Gerekenler
Tez teslim edilmeden, 1 adet çıktı alınarak (spiralsiz) Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne gelerek gerekli şekil şartlarının kontrolleri yapılır. Uygun olduğu takdirde tez teslim süreci başlar. 

Ayrıca Lisansüstü Yönetmeliğe bağlı Senato Esaslarında belirtilen Yayın Koşulu’nu yerine getirirken yayınlanacak olan bildiri veya makaleler,  tezin konusu veya alanı ile ilgili olmalıdır.

Doktora öğrencilerinin hazırlayacağı makaleler Tezin bir bölümü veya Tezin geniş özeti şeklinde olmamalıdır. Yazar bilgilerinin yer aldığı kısımda Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ibaresi yer almalıdır.

B. Tez Tesliminde Yapılması Gerekenler
Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden spirallenip, basılması için onay alınmış 1 adet Yüksek Lisans veya 1 adet Doktora Tezi beyaz spiral cilt olarak, http://www.sbe.sakarya.edu.tr/  sayfasından temin edeceğiniz Tez Teslim Formu, Tez Savunulabilirlik ve Orjinallik Beyan Beyan Formu ve makalenin tam metin çıktısı ile birlikte, Enstitümüze teslim edilir. (Formlar bilgisayrada doldurulmalı ve ilgili öğretim üyelerine imzalatılmalıdır.)

Tez Savunma Sınavından Sonra Yapılması Gerekenler
Tez Savunma Sınavında başarılı olduğunuz taktirde tezinizle ilgili tamamlamanız gereken işlem ve belgeler;YÖK Tez Veri Giriş Formu (Bu sayfa internet üzerinde doldurulacak ve tamam tuşuna tıklanarak belgenin sağ üst köşesinde belirecek olan referans numarasıyla birlikte çıktı alınacaktır.) http://tez2.yok.gov.tr/ (Oturum aç kısmından üye olarak işlemlerinize devam etmeniz gerekmektedir.) 2 adet İlişki Kesme Formu (Çıktı aldıktan sonra doldurulup ilgili yerlere imzalatılacaktır) (Gerekli Formlar) bölümünden İndirmek için tıklayınız.Yüksek Lisans öğrencileri: 2 adet mavi ciltli tez Doktora öğrencileri: 2 adet siyah ciltli tez 3 adet Cd'lerin içinde 1 adet tezin tam metninin (Jürinin imzalarının da olduğu haliyle) olması gerekmektedir.

Cd’lerin üzerinde Tezi Yazanın Adı Soyadı, Tezin Adı, Kurum Adı, Veriliş Tarihi gibi gerekli bilgiler etiketin üzerine yazılmalıdır.
*** Tamamlanmış yüksek lisans veya doktora tezine belli bir süre erişim kısıtlaması uygulamak isteyen öğrencilerin tez savunmasından sonra Enstitüye dilekçe ile başvurması gerekmektedir. ***
Tez yazım kılavuzu ektedir.

ÖNEMLİ NOT: Tezin ilk tesliminden önce ve tez savunmasından sonra (yüksek lisans öğrencileri mavi ciltli / doktora öğrencileri siyah ciltli olarak bastırmadan önce) tezinizi şekil şartları bakımından Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne kontrol ettirmeniz gerekmektedir.

PROJE YAZIM KLAVUZU
SAÜ Proje Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen Tezsiz Yüksek Lisans (örgün ve uzaktan eğitim) projelerinde şekil, içerik ve yazım olarak bütünlüğün sağlanmasını amaçlar.

Proje yazım kılavuzu ektedir.