Ana Sayfa
Enstitü
Tarihçe

TARİHÇE

1993 yılında, 10 Anabilim Dalında Yüksek Lisans, 5 Anabilim Dalında Doktora Programıyla Eğitim-Öğretime başlayan Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Lisansüstü program sayısı 37 Anabilim Dalı ve 72 Bilim Dalına ulaşmıştır.

Enstitümüz çağın gereklerine uygun eğitim koşulları, dinamik akademik kadrosu ve bünyesinde yer alan lisansüstü programlarıyla, kamusal ve özel sektörün gereksinim duyduğu çağdaş bilgi birikimiyle donatılmış, analitik düşünme yeteneği gelişmiş, nitelikli insan gücünün yetişmesini amaçlamaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde örgün öğretimle yürütülen Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının yanı sıra Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı da yer almaktadır.

Enstitümüz bünyesinde 10 Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans, 8 II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve 2 II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı  bulunmaktadır.