Ana Sayfa
Duyurular
Tezsiz Yüksek Lisans Diplomaları Hakkında

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DİPLOMALARI HAKKINDA

2018-2019 Güz yarıyılı sonu itibariyle Enstitümüz tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olan öğrencilerin diplomaları hazırlanmıştır. 

Diploma almaya hak kazanan öğrencilerin SABİS üzerinden diğer işlemler kısmındaki ilişik kesme formu ve proje CD'si ile birlikte Enstitüye şahsen (ya da noter onaylı vekaletname ile) gelmeleri gerekmektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü