Ana Sayfa
Öğrenci
Öğrenim Rehberi

Öğrenim Rehberi

Sayın Öğrencimiz
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uzaktan Eğitim Programına hoş geldiniz. Başarılı bir eğitim-öğretim yılı dileğiyle; programımız yapı ve işleyişine ait temel bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Öğrenci derse yazılma, ders seçme, notlarına ulaşma vb. işlemlerini kayıt sırasında öğrenciye verilen öğrenci numarası ile Öğrenci Bilgi Sistemi’ne (Sabis) giriş yaparak görebilecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında (www.sbe.sakarya.edu.tr) bulunan CAWIS linki tıklanarak WebObis’e bağlanılabilir.

Derslerin Takibi
Ders üniteleri SAUPORT Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden haftalık olarak yayınlanmaktadır.   Her üniteye ilişkin e-kitaplar bulunmakta ve tüm içerikler öğrencilerin çevrimdışı çalışmasına imkân tanıyacak şekilde indirilebilir dosyalar halinde de paketlenmiştir. Her ders için haftalık olarak yapılan video çekimleri de platform aracılığı ile öğrencilerin izlemesine sunulmakta ve dönem boyunca ulaşma imkânı sunulmaktadır.

Uzaktan Eğitim Programı öğrencilerinin, Öğretim Üyelerine sesli ve görüntülü olarak soru sorabilmeleri ve akademik yönlendirmeleri için sanal toplantı yazılımı kurulmuş olup; Öğretim Üyeleri ile öğrencilerin belirli zaman dilimlerinde karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabilecekleri sanal ortam hazırlanmıştır. Öğrenciler dersleri SAUPORT platformu üzerinden takip edeceklerdir.

Her bölümün öğrencisi kendi programının port sayfasına giriş yaptıktan sonra WebObis’te kullandığı kullanıcı adı ve şifreyi port sayfasına yazdığı takdirde derslerin takibini sağlayabilecektir.

Her Programın Port adresi aşağıda verilmektedir.

İşletme Uzaktan Eğitim 
http://www.sauport.sakarya.edu.tr/
(Derslerin takibi kullanıcı adı ve şifre girildiği takdirde bu sayfadan yapılmaktadır.)

Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim
 http://www.sauport.sakarya.edu.tr/
(Derslerin takibi kullanıcı adı ve şifre girildiği takdirde bu sayfadan yapılmaktadır.)

Mahalli İdareler ve Şehircilik 
http://www.sauport.sakarya.edu.tr/
(Derslerin takibi kullanıcı adı ve şifre girildiği takdirde bu sayfadan yapılmaktadır.)

Maliye Uzaktan Eğitim 
http://www.sauport.sakarya.edu.tr/
(Derslerin takibi kullanıcı adı ve şifre girildiği takdirde bu sayfadan yapılmaktadır.)

Tarih / T.C. Tarihi Uzaktan Eğitim
http://www.sauport.sakarya.edu.tr/
(Derslerin takibi kullanıcı adı ve şifre girildiği takdirde bu sayfadan yapılmaktadır.)

Toplumsal Yapı ve Sosyal Değişim Analizleri
 http://www.sauport.sakarya.edu.tr/  
(Derslerin takibi kullanıcı adı ve şifre girildiği takdirde bu sayfadan yapılmaktadır.)

Middle East Studies (Ortadoğu Çalışmaları) 
http://www.sauport.sakarya.edu.tr/
(Derslerin takibi kullanıcı adı ve şifre girildiği takdirde bu sayfadan yapılmaktadır.)

Finans ve İktisat
http://www.sauport.sakarya.edu.tr/​ 
(Derslerin takibi kullanıcı adı ve şifre girildiği takdirde bu sayfadan yapılmaktadır.)

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
http://www.sauport.sakarya.edu.tr/
(Derslerin takibi kullanıcı adı ve şifre girildiği takdirde bu sayfadan yapılmaktadır.)

Turizm İşletmeciliği
http://www.sauport.sakarya.edu.tr/
(Derslerin takibi kullanıcı adı ve şifre girildiği takdirde bu sayfadan yapılmaktadır.)

Ders içerikleri, vize ve ödevler hakkında sorunlarınız olduğu takdirde öncelikle sorun yaşadığınız dersin öğretim üyesi ve ders asistanına ulaşmalısınız. Port sayfasında bulunan yardım destek butonundan yardım talep edebilirsiniz. Ulaşamadığınız takdirde program koordinatör yardımcısı ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim bilgileri aşağıdaki koordinatörlük ekinde yer almaktadır.

Program hakkında genel istek, öneri ve şikayetleriniz için Enstitü Koordinatörlüğü ile iletişime geçebilirisiniz.İletişim bilgileri aşağıdaki koordinatörlük ekinde yer almaktadır.

Öğrencilik işlemleriniz ile ilgili Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri Birimine mail atabilirsiniz. Öğrenci İşleri Personelinin mail adreslerine http://sbe.sakarya.edu.tr/tr/iletisim sayfasından ulaşabilirsiniz.

İlk kez kayıt yaptıran öğrencilerin derse yazılması kesin kayıt yaptırdıkları sırada yapılacaktır.

Şifre hakkında sorun yaşandığı takdirde;  Şifre Yönergesi hakkında ayrıntılı bilgi aşağıdaki ekte verilmiştir.

Kayıt olunan dersler Proje Yürütücüsü (Danışman) Öğretim Üyesi tarafından onaylandıktan sonra WebObis’e aktarılır. Danışman; Öğrencinin yazdığı derslerde eksiltme arttırma ya da değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Danışman onayından sonra ders değişikliği yapmak mümkün değildir.

Dönem içerisinde gerçekleştirilen 2 ödev ve 1 yıl içi sınavı faaliyetleri internet üzerinden yürütülmektedir. Yarıyıl sonu sınavları gözetmen nezaretinde Üniversitemiz Esentepe Kampüsünde yapılmaktadır. Not değerlendirmesinde takip edilen katkı payları şu şekildedir:

Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, yöntemi, final sınavına kabulün gerekleri ile her türlü sınav, ödev ve çalışmanın yarıyıl sonu başarı notuna katkısı aşağıdaki şekilde yarıyıl başında öğretim üyesi tarafından belirlenir ve Eğitim Bilgi Sisteminde (EBS) yayınlanır.

Not değerlendirmesinde uygulanan katkı payları şu şekildedir:

Bir dönemde en az “2” ödev hazırlanmalı ve notlandırılmalıdır. Yarıyıl içi ara sınav notunun yarıyıl içi başarıya oranı %25’i aşmamak kaydıyla yarıyıl içi sınav ve ödev notlarının toplamı genel başarıya oranı %40’ı aşamaz. Yarıyıl sonu sınavının ise genel başarıya katkısı %60’tır.

Akademik Takvim, Yönetmelik ve Senato Esasları www.sbe.sakarya.edu.tr adresinde yayınlanmaktadır. Öğrencinin haklarını bilmesi öncelikli olarak bu belgeleri okuması gerekmektedir. Dikkate alınması önemle önerilir.

ÖNEMLİ BİLGİLER

 • İletişim bilgileri internet sayfamızda bulunmaktadır. İhtiyaç duyacağınız tüm bilgiler internet sayfamızda www.sbe.sakarya.edu.tr yer almakta olup, port sayfasında ve Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında yayınlanan duyuruların takip edilmesi önemle önerilir. İhtiyacınız olan bilginin internet sayfasında bulunmaması halinde Enstitü Koordinatör Yardımcısı ile irtibata geçilmesi, sizlere hizmetimizin etkinliğini arttıracağından önemle rica olunur.
 • Bir yarıyılda en fazla 40 AKTS’lik derse yazılmak mümkündür. En az iki ders alınması zorunludur.
 • Ders seçimlerinde öncelikli olarak zorunlu derslerin alınması önerilir. Başarısız olunan dersler tekrarlanabilir. Öğrenci; seçimlik başarısız ders veya dersler yerine, daha sonraki yarıyıllarda kredisini tamamlamak üzere, aynı seçimlik derse veya proje yürütücüsünün (danışmanının) onayı ile başka bir seçimlik derse yazılabilir.  
 • Final notu itirazları; söz konusu notun açıklandığı tarihten itibaren “7 gün” içerisinde Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğüne hitaben yazılan dilekçe ile yapılır.
 • Proje dersi III. Yarıyıldan önce alınamaz . Proje Dersini alacak öğrencilerimizin, derse yazılma tarihlerinde mutlaka proje dersine yazılmaları gerekmektedir. Proje dersine yazıldıkları yarıyılda projesini teslim edemeyen ya da proje savunma sınavında başarısız olan öğrencilerimiz, süreleri olması halinde ve ilgili yarıyılda söz konusu derse yazılmak kaydı ile  “Proje” dersini tekrarlayabilir.
 • Proje Dersini alan öğrencilerimiz Proje Konularını Akademik Takvimde ilan edilen tarihlerde Enstitümüze iletmelidirler.
 • Proje yazımında internet sayfamızda yer alan Proje Yazım Kılavuzuna uyulması gerekmektedir.
 • Enstitü Yönetim Kurulu Toplantısı her hafta Perşembe günü yapılır ve internet sayfamızda ilan edilir. Yönetim Kuruluna giren dilekçeler Enstitü Yönetim Kurulu Kararları başlığı altında takip edilebilir.
 • Yönetim Kurulu kararı gerektirmeyen dilekçeler, internet sayfasında http://www.sbe.sakarya.edu.tr  Duyurular/Dilekçe Cevapları başlığı altında takip edilebilir.
 • Askerlik işlemleri Enstitü Öğrenci İşleri tarafından yürütülmektedir.
 • Programı tamamlayabilmeniz için proje dersi dahil 90 AKTS’lik (Proje Dahil) zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamanız gerekmektedir.
 • Kesin kayıt(ilk kayıt) dışında yapılacak olan kayıt yenileme işlemleri için öğrencinin Enstitüye gelmesine gerek bulunmamaktadır. Kayıt yenilemeler her dönem akademik takvimde belirlenen tarihlerde program ücretini yatırdıktan yarım gün sonra internet üzerinden yapılabilmektedir.
 • Uzaktan Eğitim programları Tezsizdir. Ancak öğrenciler, derslerin öğretim üyeleri ile karşılıklı görüşmeleri sonucunda 3. dönem sonunda bitirme projesi hazırlamakla yükümlüdürler. 
 • Kaydınızı sildirmek istediğiniz takdirde; İlişik Kesme Dilekçesi yazılarak ekinde Öğrenci Kimlik Belgesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü yazı işlerine teslim edilmelidir. İlişik Kesme Dilekçesi Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasındahttp://www.sbe.sakarya.edu.tr/tr/i/21393/dilekce-ornekleri linkinin içinde yer almaktadır. Verilen dilekçe Enstitü Yönetim Kurulu tarafından iki hafta içerisinde değerlendirilecek olup, takip eden hafta Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı kararlarında öğrencinin kaydının silindiğine dair karar yayınlanır. Enstitü Yönetim Kurulu kararları www.sbe.sakarya.edu.tr adresinde yayınlanır. Geçmiş tarihli kararlara da ulaşım sağlanabilmektedir.

 Mazeretli Kayıt Yenileme

 • Akademik Takvimde yer alan Mazeretli Kayıt Yenileme Tarihleri içerisinde Mazeret Dilekçesi Enstitü yazı işlerine teslim edilir. Mazeret Dilekçesi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından görüşüldükten sonra (en fazla iki hafta en az bir hafta içerisinde) Enstitü Yönetim Kurulu’nda karara bağlanır. Dilekçeler hakkında karar www.sbe.sakarya.edu.tr adresinde yayınlanır. Karara göre Mazeret Dilekçesi kabul edilen öğrencilerimiz Akademik Takvimde belirtilen Mazeretli kayıt yenileme haftasında bildirilen hesap numarasına gerekli ücretleri yatırdıktan sonra Banka Dekontunu ve Mazeretli Ders Kayıt Formu’nu doldurarak Sosyal Bilimler Enstitüsü Yazı İşlerine ulaştırmaları gerekmektedir.  
  • Önemli Not: Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında Mazeretli Kayıt Yenileme haftasında yayınlanacak olan hesap numarasına ücretler yatırılacaktır.
  • Mazeretli Ders Kayıt Formu www.sbe.sakarya.edu.tr adresinde Gerekli Formlar Linkinin altında yer almaktadır.
  • Mazeretli Kayıt Yenileme Tarihleri Lisans Üstü Uzaktan Eğitim Akademik Takviminde yayınlanmıştır.
 • Kaydını dondurmak isteyen öğrenci aşağıdaki ekte bulunan Kayıt Dondurma Dilekçesi'ni doldurularak ekinde istenen evrakla birlikte ilgili yarıyılın en geç ilk haftasında (Akademik Takvimde belirtilir) başvurularını belgelendirerek, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yazı İşlerine teslim edilmesi gerekmektedir. Kaydının dondurulduğuna dair bilgiyi takip eden hafta Enstitü Yönetim Kurulu kararlarından öğrenebilmektedir.
 • Diploma almak için; Toplam 90 AKTS (proje dahil) başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz “Proje Savunma Sınavı” ile “Yeterlik Sınavı”na alınır. Mezuniyet için her iki sınavdan da başarılı olunması gerekmektedir. Proje sonuçlarının açıklandığı Enstitü Yönetim Kurulu kararından en geç 2 ay, en erken bir ay sonra Öğrenci Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne Öğrenci Kimlik Belgesi ve Projenin CD’de kayıtlı halini Enstitüye teslim ettiği takdirde, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne gelerek gerekli işlemleri yaptıktan sonra Diplomasını alabilmektedir.
 •