Ana Sayfa
Duyurular
Tez Teslim Süreci

TEZ TESLİM SÜRECİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

  1. TEZ TESLİM ÖNCESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzuna uygun şekilde hazırlanmış tez Danışman öğretim üyesi tarafından benzerlik oranının belirlenmesi için sbetezler@sakarya.edu.tr adresine gönderilir. 3 iş günü içerisinde danışman öğretim üyesine benzerlik raporu gönderilir.

Benzerlik oranının %20 ve altında olması durumunda öğrenci tezini Enstitüye teslim edebilir.

  1. TEZ TESLİMİ

Benzerlik oranı %20 ve altında olması durumunda öğrenci aşağıda belirtilenleri Enstitüye teslim eder.

1)Spiral ciltli İntihal Raporu (TEZİN TAMAMINA AİT)

2)Makale veya bildirinin tam metin çıktısı ve intihal raporu (sadece yayınlanmamış makale ve bildiri için)

Not: Makale veya bildiri yayınlanmış ise intihal raporu istenmemektedir. 

Yayınlanmamış makale veya bildirinin intihal raporu için öğrenci tarafından sbetezler@sakarya.edu.tr adresine e-mail gönderilmesi gerekmektedir.   Benzerlik oranı en fazla %20 olabilir. 

3)tez teslim formu

4)tez savunulabilirlik ve orjinallik beyan formu

5)sınav tarihi tebliğ formu

Öğrenci tarafından enstitüye teslim edilir. (YASAL SÜRESİ DOLACAK ÖĞRENCİLER İÇİN EN GEÇ 27 ARALIK 2019)

Takip eden Enstitü Yönetim Kurulunda öğrencinin tez savunma sınav jürisi oluşturulur.

NOT: Formların bilgisayarda doldurulduktan sonra çıktısı alınmalıdır.

  1. TEZ SAVUNMA SINAVI

Tez savunma sınav jürisinin oluşturulma tarihi itibari ile 7 günden erken olmamak koşulu ile en geç 30 gün içerisinde öğrenci tez savunma sınavına girer.

Sınav sonucu olarak başarılı, başarısız veya düzeltme kararı verilir.

Başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Düzeltme kararı verilen öğrenciye azami 3 ay süre verilir ve öğrenci aynı jüri önünde tekrar tez savunma sınavına girer.

  1. TEZ SAVUNMA SINAVI SONRASI

Tez savunma sınavından başarılı olan öğrenci bir ay içerisinde Enstitüye;

1)2 adet mavi ciltli tez (tez yazım kılavuzuna uygun hazırlanmış olmalı)

2)3 adet tez CD si (pdf formatında)  (pdf dosyasının adı tez veri giriş formundaki referans numarası olması gerekmektedir.)

3)Tez veri giriş formu (e-devlet, ulusal tez merkezi)

4)Anabilim dalı başkanlığına ciltli tez teslim formu

5)Ciltli tez teslim formu

Teslim eder. Takip eden Enstitü Yönetim Kurulunda mezuniyet kararı verilir. 2-3 hafta içerisinde öğrencinin diploması hazırlanır.

Öğrenci ilişik kesme formu (sabis ten alınan) ve öğrenci kimlik kartı ile enstitüye gelerek diplomasını alabilir.

                                                        DOKTORA

  1. TEZ TESLİM ÖNCESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzuna uygun şekilde hazırlanmış tez Danışman öğretim üyesi tarafından benzerlik oranının belirlenmesi için sbetezler@sakarya.edu.tr adresine gönderilir. 5 iş günü içerisinde danışman öğretim üyesine benzerlik raporu gönderilir.

Benzerlik oranının %20 ve altında olması durumunda öğrenci tezini Enstitüye teslim edebilir.

  1. TEZ TESLİMİ

Benzerlik oranı %20 ve altında olması durumunda öğrenci aşağıda belirtilenleri Enstitüye teslim eder.

1)Spiral ciltli İntihal Raporu (TEZİN TAMAMINA AİT)

2)Makale ve/veya makalalerin tam metin çıktısı

3) Yayın koşulu onay formu (her bir yayın için ayrı ayrı gerekmektedir.)

3)Tez çalışması teslim formu

4)Tez savunulabilirlik ve orjinallik beyan formu

5)Sınav tarihi tebliğ formu

Takip eden Enstitü Yönetim Kurulunda öğrencinin tez savunma sınav jürisi oluşturulur.

NOT: Formların bilgisayarda doldurulduktan sonra çıktısı alınmalıdır.

  1. TEZ SAVUNMA SINAVI

Tez savunma sınav jürisinin oluşturulma tarihi itibari ile 15 günden erken olmamak koşulu ile en geç 30 gün içerisinde öğrenci tez savunma sınavına girer.

Sınav sonucu olarak başarılı, başarısız veya düzeltme kararı verilir.

Başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Düzeltme kararı verilen öğrenciye azami 6 ay süre verilir ve öğrenci aynı jüri önünde tekrar tez savunma sınavına girer.

  1.  TEZ SAVUNMA SINAVI SONRASI

Tez savunma sınavından başarılı olan öğrenci bir ay içerisinde Enstitüye;

1)2 adet siyah ciltli tez

2)3 adet tez CD si (pdf formatında) (pdf dosyasının adı tez veri giriş formundaki referans numarası olması gerekmektedir.

3)Tez veri giriş formu  (e-devlet, ulusal tez merkezi)

4)Anabilim dalı başkanlığına ciltli tez teslim formu

5)Ciltli tez teslim formu

Teslim eder. Takip eden Enstitü Yönetim Kurulu ile mezuniyet kararı verilir. 1 ay içerisinde öğrencinin diploması hazırlanır.

Öğrenci ilişik kesme formu (sabis ten alınan) ve öğrenci kimlik kartı ile enstitüye gelerek diplomasını alabilir

 

TEZ TESLİMİ İÇİN SAĞLANMASI GEREKEN YAYIN ŞARTLARI

Tezli Yüksek Lisans Yayın Şartı

İlgili Anabilim Dalında en az bir makalenin hakemli dergilerde yayımlanması veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş olması veya en az bir bildirinin (kongre, konferans, sempozyum vb) tam metin olarak yayımlanması veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş olması

Doktora Yayın Şartı

· SCI, SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI endeksli dergilerde tam metin bir makale yayımlanması (ya da DOI- numarası alınmış olması) veya

· SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde tam metin iki makale yayımlanması (ya da DOI- numarası alınmış olması) veya

 · Doktora eğitimi süresince; kabul edilmiş bir dış kaynaklı projede görev almış olması. Projenin ve diğer alan endekslerinin uygunluğuna, İlgili Anabilim Dalının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

· Danışmanıyla birlikte yapılan yayınlar dışında birinci yazar olması gerekir.

 1 Ocak 2015 tarihi öncesinde doktora yeterliğini vermiş öğrenciler için yayın şartı aşağıdaki gibi uygulanır:

Enstitülerin elektronik sayfalarında belirtilen “Uluslararası Alan İndekslerinde” taranan bir dergide en az iki adet makale yayımlaması şartının yanı sıra, ilgili yayında Sakarya Üniversitesinin adının geçmesi şartı aranır