Ana Sayfa
Duyurular
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Yayın Şartı Güncellemesi

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAYIN ŞARTI GÜNCELLEMESİ

17.04.2019 TARİH ve 525 SAYILI SENATO TOPLANTISI ALINAN KARAR GEREĞİNCE

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI YAYIN ŞARTLARI GÜNCELLENMİŞTİR

 

Tezli Yüksek Lisans Programları Yayın Şartı

İlgili Anabilim Dalında en az bir makalenin hakemli dergilerde yayımlanması veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş olması veya en az bir bildirinin (kongre, konferans, sempozyum vb) tam metin olarak yayımlanması veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş olması

EASD başkanlıklarında ise;

Yüksek lisans tezi konusu ile ilgili olmak üzere yayımlanmış bir bildiri veya hakemli bir dergide en az “bir” adet makale yayımlaması ya da kabul belgesi alması veya bir kişisel sergi (Sanat Galerisinde) açma şartı aranır

Doktora Programları Yayın Şartı

· SCI, SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI endeksli dergilerde tam metin bir makale yayımlanması (ya da DOI- numarası alınmış olması) veya

· SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki ALAN İNDEKSLERİNDEKİ dergilerde tam metin iki makale yayımlanması (ya da DOI- numarası alınmış olması) veya

 · Doktora eğitimi süresince; kabul edilmiş bir dış kaynaklı projede görev almış olması. Projenin ve diğer alan endekslerinin uygunluğuna, İlgili Anabilim Dalının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

· Danışmanıyla birlikte yapılan yayınlar dışında birinci yazar olması gerekir.

· Sanat Alanları (Güzel Sanatlar, Konservatuvar) için;

En az 2 tane indeksli (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI) / alan indeksli / hakemli dergilerde yayın veya kabul edilmiş en az bir dış kaynaklı projede görev almış olmak veya EASD’lerin temsil edildiği en az beş kişilik bir komisyon tarafından onaylanmış kişisel bir sergi açmış olmak.

1 Ocak 2015 tarihi öncesinde doktora yeterliğini vermiş öğrenciler için yayın şartı aşağıdaki gibi uygulanır:

Enstitülerin elektronik sayfalarında belirtilen “Uluslararası Alan İndekslerinde” taranan bir dergide en az iki adet makale yayımlaması şartının yanı sıra, ilgili yayında Sakarya Üniversitesinin adının geçmesi şartı aranır

Dosyalar