Ana Sayfa
Duyurular
2018-2019 Bahar Yarıyılı Açılan-Açılmayan Ders Listeleri

2018-2019 BAHAR YARIYILI AÇILAN-AÇILMAYAN DERS LİSTELERİ

 

 

28 - 30 Ocak  2019 tarihleri arasında Derse Yazılma işlemlerini yapan lisansüstü program öğrencileri için AÇILMAYAN DERS YERİNE DERSE YAZILMA işlemleri  01 - 03 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Not: Derse yazılma işlemi 3 Şubat 2019 tarihinde 23.59'a kadar yapılabilecektir.

İlan edilen listelere göre açılmayan dersi olan öğrencilerimiz SABİS üzerinden danışman onayı ile (yazılı başvuruları olmaksızın) yazılma işlemlerini yapabilirler. 

SAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları uyarınca açılan derslerde değişiklik yapılamaz. Yazılma işlemi sonunda tüm dersleri açılan öğrenciler 01 - 03 Şubat 2019 tarihleri arasında alabilecekleri AKTS kredisini aşmamak koşulu ile SABİS üzerinden sadece Ders Ekleme işlemi yapılabilir.

DANIŞMAN ONAYI: SAÜ LEÖY Senato Esasları (b-7) Danışmanın kendisine tanınan süre içerisinde (24 saat danışman tarafından onaylanmayan yazılma, öğrencinin seçtiği haliyle sisteme geçer) onaylama işlemini gerçekleştirmemesi durumunda öğrencinin seçmiş olduğu dersler otomatik olarak kesinlik kazanır. 

Ders onaylama işlemi konusunda ihmali olan danışman öğretim üyelerine EABD/EASD başkanlığının talebi ve EYK onayı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık verilmez. 

Danışman öğretim üyesi kendisine tanınan süre içerisinde, öğrencinin seçmiş olduğu dersleri onaylar. Gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin seçtiği dersleri onaylamayarak gerekçesi ile birlikte derse yazılmayı öğrenciye geri gönderir. Öğrenci ders seçimini yaptıktan sonra danışmanın onayını kontrol etmelidir. Danışman ders seçimini geri iade etmişse danışmanın notu dikkate alınarak ders seçimi tekrar yapılarak danışman onayına gönderilmelidir.