Ana Sayfa
Duyurular
Öğrenci Affı Duyurusu

ÖĞRENCİ AFFI DUYURUSU

ÖĞRENCİ AFFI DUYURUSU

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı kanunun 15. Maddesi ile Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 78. madde gereğince, af kanunundan yararlanmak isteyen adayların, en geç 18 Eylül 2018 Salı günü mesai bitimine kadar Enstitümüze şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuruların duyurumuz ekinde sunulan Af Başvuru Dilekçesi ve dilekçede belirtilen Başvuru İçin Gerekli Evraklarla birlikte başvuru yapılması gerekmektedir. Eksik evraklı başvurular geçersiz sayılacaktır.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır hükmü uyarınca başvuru yapanların enstitümüzden talep etmeleri durumunda Askerlik İşlemlerinde kullanabilecekleri “Af Başvuru Belgesi” verilecektir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde Enstitümüze başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanabilir.

18 Eylül 2018 Salı günü mesai bitimine kadar başvuru yapmayanlar ilgili kanun hükmünden yararlanamayacaktır.  

Başvuruların değerlendirilerek verilecek öğrencilik hakları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek ilkelere göre yapılacak olup, alınan kararlarlar Enstitümüz elektronik sayfasından duyurulacaktır. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilik hakkı kazananların talep etmesi durumunda enstitümüz tarafından öğrenci kimlik belgesi yeniden çıkarılacaktır.

GEÇİCİ MADDE 78 uyarınca Af Başvurusu Yapabilecekler;

- 18.05.2018 tarihinden önce Enstitümüz Lisansüstü programlarından kendi istekleri ile kaydını sildirenler,

- Enstitümüz lisansüstü programlarında kayıtlı iken SAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmelikleri uyarınca  (başarısızlık, katkı payı ödememe, azami öğrenim süresinin dolması veya Yüksek Öğrenimden çıkarma disiplin cezası alanlar vb. nedenlerle) ilişikleri kesilen tüm öğrenciler,

- Enstitümüzde herhangi bir lisansüstü programa kayıt hakkı kazanmış olup, kayıt yaptırmayan adaylar

GEÇİCİ MADDE 78 uyarınca Af Başvurusu Yapamayacaklar;

- Terör Suçundan Hüküm Giyenler,

- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler,

- 18.05.2018 tarihinden sonra Enstitümüz Lisansüstü programlarından kendi istekleri ile kaydını sildirenler,

- 18.05.2018 tarihinden sonra Enstitümüz lisansüstü programlarında kayıtlı iken SAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmelikleri uyarınca  (başarısızlık, katkı payı ödememe, azami öğrenim süresinin dolması veya Yüksek Öğrenimden çıkarma disiplin cezası alanlar vb. nedenlerle) ilişikleri kesilen tüm öğrenciler.