Ana Sayfa
Duyurular
Merve Kartal’ın Dilekçe Cevabı

Merve Kartal’ın Dilekçe Cevabı

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne 25 Ocak 2013 tarihinde göndermiş olduğunuz dilekçeniz incelenmiş olup, dilekçede belirtilen maddelere cevap aşağıda yer almaktadır. • 14 Ocak 2013 tarihinde Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tüm Uzaktan Eğitim Program Koordinatörleri ile genel değerlendirme toplantısı yapılmış olup, Akademik Takvimdeki tarih uygulamalarına uyulması gerektiği hususunda uyarı yapılmıştır. • Uzaktan Eğitim Programlarında İçerikler Örgün Yüksek Lisans Programlarında olduğu gibi haftalık olarak girilecektir. 14 Haftalık verinin ilk haftalarda girilmesi söz konusu değildir. Fakat ders içeriklerinin geç girilmemesi konusunda bölüm koordinatörlüğü uyarılmıştır. • Ders notları ders içeriğine yönelik olarak hazırlanacaktır. Konu hakkında Bölüm Koordinatörlüğüne uyarı yapılmıştır. • Sınav sorularının test veya yazılı olması Bölüm Koordinatörlüğüne bağlıdır. Bölüm Öğretim Üyelerinin ortak kararı uygulanmaktadır. Bu konuda Enstitü sadece uygulayıcı olmaktadır. • SAUPORT sayfasında forumların cevaplandırılması hususunda ilgili asistan uyarılmıştır.